Malatya ve Bolu’da ivedi kamulaştırma kararı

Güç projeleri için iki vilayette kimi yerlerin tez kamulaştırılması kararlaştırıldı. Hususa ait Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında gereksinim duyulan taşınmazlar, tapuda Hazine ismine tescil edilmek üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.

Malatya vilayet sonlarında bulunan 4’üncü küme maden işletme ruhsatlı alanda, ruhsata mevzu maden üretimine devam edilebilmesi için muhtaçlık duyulan taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde bulunan ve Bolu vilayet sonlarındaki alanda kömür üretim faaliyetlerinin devamı için gereken taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapılı ögeleriyle tüm kamulaştırma bedel ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü ismine tescil edilmek üzere TKİ tarafından çabuk kamulaştırılacak. (EKONOMİ SERVİSİ)

Yorum yapın